Сайтът се разработва и поддържа от "Радибейс" ЕООД, специализирана в разработка на широка гама софтуерни продукти, в това число системи за обслужване на хотели, ресторанти, магазини и други търговски обекти.

Фирмата изработва уеб сайтове и предлага цялостни софтуерни решения, интегриращи локалния софтуер в хотелите и заведенията с уеб сайта, онлайн услугите и взаимоотношенията с бизнеспартньорите.

За повече информация относно продуктите на "Радибейс" ЕООД посетете www.radibase.com

Други портални сайтове, разработвани от "Радибейс" ЕООД: